نویسنده = ������������ ����������������
بررسی میزان تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی (کارآفرینان شهر تهران)

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 494-514

محمد حبیبی؛ مجتبی معظمی؛ سید محمود هاشمی


ارایه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 374-397

احسان یزدانی؛ سید محمود هاشمی؛ عبدالله نعامی


ارایه مدل توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 343-364

شهرام علی پور؛ سید محمود هاشمی؛ محسن عامری شهرابی