نویسنده = �������������� ���������������� ������������
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی‌های کسب و کار(مطالعه موردی شرکت بهسازان کاوش)

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 257-281

غلامرضا سلیمی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مسعود شعبانی