نویسنده = ���������������� ������
شناسایی ابعاد سیستم کسب و کار در مدل مهندسی مجدد در صنعت بانکداری دولتی با تاکید بر مشتری مداری- یک تحقیق نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

محسن فلاح؛ فریده حق شناس کاشانی؛ علی رضاییان


تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 174-193

حسینعلی رضائی منش؛ علی رضاییان؛ علیرضا امیرکبیری؛ حمیدرضا فرتوک زاده


سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 104-126

داود کیانوش؛ زهرا برومند؛ علی رضاییان


تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان صوفیان)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 508-529

محمدعلی ناصری کوچه بیوک؛ علی رضاییان؛ غلامرضا گودرزی؛ علیرضا امیرکبیری