نویسنده = ������������ ������ ������ ����������
تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 203-225

عاطفه شکاری؛ سید نجم الدین موسوی؛ عبدالخالق غلامی