نویسنده = ���������� ���������� ��������
تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد در صنایع تند مصرف ، با در نظر گرفتن وفاداری ، ارزش لذت گرا و ارزش ویژه برند

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 246-266

فائزه محمدی؛ سینا نعمتی زاده؛ سید عباس حیدری؛ حسین صفرزاده


طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 14-35

وحید نقشینه ارجمند؛ سینا نعمتی زاده؛ مهدی کریمی زند؛ اعظم رحیمی نیک


شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت‌فرم خودرو

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 36-59

حسین صافی؛ اعظم رحیمی نیک؛ سینا نعمتی زاده؛ منوچهر منطقی


تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلت‌فرم خودروی ایرانی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 1-23

مهدیه اتحاد؛ سینا نعمتی زاده؛ اعظم رحیمی نیک؛ منوچهر منطقی


ارائه الگوی اثربخشی پیام تبلیغاتی با تاکید بر فرهنگ ملی ایران در بازار لوازم خانگی

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 74-100

سیدوحید جبارزاده؛ سید عباس حیدری؛ سینا نعمتی‌زاده


عوامل جذابیت محصول و تأثیر آن بر رفتار مشتری

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 152-174

سینا نعمتی زاده؛ محمدجواد سراجی