نویسنده = ���������������������� ������������
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 130-149

سولماز سلطانی؛ روح الله تولایی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ یاسر قاسمی نژاد


الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 48-65

فرهاد توکلی مقدم؛ میرعلی سیدنقوی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین