نویسنده = ���������� ������������������ ��������
بررسی تفاوت‌های جمعیت شناختی مصرف‌کنندگان با سبک‌های مختلف تصمیم‌گیری در رفتار خرید آبمیوه‌های سن‌ایچ

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 186-202

سمیرا قشقایی؛ قاسم بخشنده؛ رویا اولین چهارسوقی؛ زهرا حسینی