نویسنده = �������������������� ��������������
مدل پاردایمیک عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در صنعت نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

ستاره نیکیان؛ ابراهیم آلبونعیمی؛ لیلا آندرواژ


رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 408-425

احسان محسن زاده شریفی؛ لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبونعیمی