نویسنده = ������������������ ��������������
ارائه الگوی اثربخشی پیام تبلیغاتی با تاکید بر فرهنگ ملی ایران در بازار لوازم خانگی

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 74-100

سیدوحید جبارزاده؛ سید عباس حیدری؛ سینا نعمتی‌زاده