نویسنده = �������������� ������
رتبه بندی فاکتورهای موثر بر انتخاب برند سبز در صنعت لوازم آرایش با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی میخایلوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

آزاده ظهیری؛ علی پیرزاد


بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 126-146

ابراهیم روشن قیاس؛ رضا سپهوند؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ علی پیرزاد