نویسنده = ������������ ������������
ارائه مدل کیفیت خدمات با تاکید بر رضایت مشتریان در صنعت رستوران‌داری با رویکرد داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

ابوالقاسم احمدی؛ اعظم رحیمی نیک؛ ماندان مومنی


مدل سازمان یادگیرنده برای سازمان محیط زیست با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

سید مهدی برازنده؛ ماندان مومنی؛ کاوه تیمورنژاد