نویسنده = �������������� ������������ �������� ��������������
برآورد زیان پرداخت وام در بانک سرمایه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

زهرا رحمانی؛ محمد ابراهیم محمدپور زرندی؛ محمدعلی کرامتی