نویسنده = ������������ ����������
توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) به روش آمیخته

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 486-504

یاسر مقسم؛ پرویز سعیدی؛ احمد مهرابیان؛ حسین دیده خانی


شناسایی ابعاد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 455-472

کامران رسولی؛ پرویز سعیدی؛ محمد رضا چراغعلی؛ محمد باقر گرجی