نویسنده = �������� ������������������ ����������
تدوین راهکارهای توسعة استارت‌آپ‌های دانشجویی در ورزش کشور

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 39-53

احسان تقوی رفسنجانی؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد