نویسنده = رضا رادفر
مدل سیستم داینامیکی زنجیره تامین صنعت فولاد با رویکرد تحقق اهداف اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

رضا بشارتی زاده؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی


تبیین روابط بین ابعاد و شاخص‌های مدل پذیرش فناوری‌های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 233-253

امیرعباس فرهمند؛ رضا رادفر؛ علیرضا پورابراهیمی؛ مانی شریفی