نویسنده = ���������� ����������
شناسایی پارامترهای تعیین کننده ارزش نام تجاری و ارائه الگویی برای قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

وحید رضا نصابی؛ بهرام خیری؛ حمیدرضا یزدانی