نویسنده = �������������� ��������������
برآورد زیان پرداخت وام در بانک سرمایه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

زهرا رحمانی؛ محمد ابراهیم محمدپور زرندی؛ محمدعلی کرامتی


توسعه کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد فراترکیب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی)

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 123-141

فاطمه مصطفی زاده؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمدعلی کرامتی