نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 408-425

احسان محسن زاده شریفی؛ لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبونعیمی