نویسنده = ���������������� ������������
شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف‌کننده از طریق رسانه‌های اجتماعی

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 224-239

معصومه جلیلیان؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش