نویسنده = �������� ���������� ��������
توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) به روش آمیخته

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 486-504

یاسر مقسم؛ پرویز سعیدی؛ احمد مهرابیان؛ حسین دیده خانی


کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 173-196

حمید رضا جلایی؛ علی خوزین؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی