نویسنده = �������������� ��������
طراحی و تبیین مدل دلبستگی کارکنان بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت

دوره 14، شماره 54، تیر 1401، صفحه 142-155

طیبه عباسیان فر؛ زهرا برومند؛ علی رضائیان؛ داریوش غلام زاده


سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 104-126

داود کیانوش؛ زهرا برومند؛ علی رضاییان