نویسنده = ������������������ ��������
توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) به روش آمیخته

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 486-504

یاسر مقسم؛ پرویز سعیدی؛ احمد مهرابیان؛ حسین دیده خانی