نویسنده = �������������� ���� �������� ����������
تبیین رابطه بین بهبود مستمر با تعهد سازمانی

دوره 3، شماره 12، دی 1390

سید محسن علامه؛ محمود دانیالی ده حوض؛ حسین منصوری


ظرفیت‏های کارآفرینی در بخش دامپروری و ایجاد اشتغال

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 102-118

منوچهر خردمندنیا؛ محمود دانیالی ده حوض؛ ایوب مردانی


تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 57-85

محمود دانیالی ده حوض؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ اسماعیل زارعی