نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر اثربخشی بازاریابی

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 180-203

حسین صفرزاده؛ کامل کمالی؛ نازنین بنکدار مازندرانی


برندمداری و بهبود عملکرد شرکت‌ها

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 86-114

حسین صفرزاده؛ کبری مرادی


عوامل فردی و مدیریتی مؤثر بر تلاس رفتاری نیروی فروش

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 125-149

حسین صفرزاده؛ مینا مصدر


نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 125-157

حسین صفرزاده؛ نازنین بنکدار مازندرانی؛ مریم جاویدی حق


هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-18

احمد ودادی؛ حسین صفرزاده؛ مهین احمدپور


تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بررضایتمندی مراجعان

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 37-55

حسین صفرزاده؛ فرامرز امیدی


تحلیل نقش مؤلفه‌های کانال‌های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-18

حسین صفرزاده؛ وحیدرضا میرابی؛ رامین رضایی