نویسنده = وحیدرضا میرابی
تعداد مقالات: 6
1. هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی


2. تأثیر آمیزه بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 119-138

بهرام خیری؛ وحیدرضا میرابی؛ سید ایمان موسویان


3. بررسی تأثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 61-98

وحیدرضا میرابی؛ بهرام خیری؛ ساناز رضایی


4. خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش سازمان

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 189-211

وحیدرضا میرابی؛ علی کبیر


5. الگویی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 131-151

وحیدرضا میرابی؛ ادوارد زادوریان


6. تحلیل نقش مؤلفه‌های کانال‌های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-18

حسین صفرزاده؛ وحیدرضا میرابی؛ رامین رضایی