نویسنده = تیمور آقایی فیشانی
تعداد مقالات: 1
1. تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 156-179

تیمور آقایی فیشانی؛ منوچهر جفره؛ شبنم میر محمدعلی تجریشی