نویسنده = ���������� ������������
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد مدیران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 71-90

منوچهر جفره؛ علی اسکندری؛ امیررضا کیقبادی


تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 156-179

تیمور آقایی فیشانی؛ منوچهر جفره؛ شبنم میر محمدعلی تجریشی


عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی کارکنان

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 21-56

خدابخش داشگرزاده؛ منوچهر جفره؛ محمد عقبایی


استراتژی‌های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 1-25

منوچهر جفره؛ ربابه بابابیک