نویسنده = ������������ ��������
تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر اثربخشی بازاریابی

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 180-203

حسین صفرزاده؛ کامل کمالی؛ نازنین بنکدار مازندرانی