نویسنده = ������������ �������������������� ������������
تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر اثربخشی بازاریابی

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 180-203

حسین صفرزاده؛ کامل کمالی؛ نازنین بنکدار مازندرانی


نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 125-157

حسین صفرزاده؛ نازنین بنکدار مازندرانی؛ مریم جاویدی حق