نویسنده = �������������� ��������
ساختار سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 99-124

زهرا برومند؛ ماندانا مومنی؛ سیدعلی نجات سنگدهی


برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی شرکت‌ها

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 225-249

زهرا برومند؛ شیرین کیخاونی موسی