نویسنده = ������������ ����������
نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 38-70

مهرزاد مینویی؛ میر فیض فلاح شمس؛ مرضیه صالحی؛ حجت الله کاویانی