نویسنده = ������������ ������ ����������
کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های بورسی

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 117-141

حسن مهرابی؛ م مینویی؛ مرضیه ابریشم چی