نویسنده = ������������ ���������� ������
فن‌آوری اطلاعات و استقرار و بهبود نظام جامع برنامه‌ریزی

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 64-98

محمد رضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علی فولادی وندا