نویسنده = هاشم آقازاده
تعداد مقالات: 2
1. رفتار متصدیان بانکی و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری مشتری

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 204-224

هاشم آقازاده؛ غلامرضا جندقی؛ زینب بزاز


2. بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 20-44

هاشم آقازاده؛ غلامرضا جندقی؛ زینب مولوی