نویسنده = �������������� ���������� ����������
برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی شرکت‌ها

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 225-249

زهرا برومند؛ شیرین کیخاونی موسی