نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
بررسی مسائل کلیدی پیاده‌سازی سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن‌آوری

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 26-51

اکرم هادی زاده مقدم؛ حمید رامین مهر؛ دنیا جهانسوزان