نویسنده = �������������� ������������ ����������������
تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 1-19

محمداسماعیل انصاری؛ زهرا الله‌وردی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ مریم سپیانی