نویسنده = مجید باقرزاده
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 85-105

مجید باقرزاده؛ احمد کبری دیباور