نویسنده = ������������ ������ ��������
نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 125-157

حسین صفرزاده؛ نازنین بنکدار مازندرانی؛ مریم جاویدی حق