نویسنده = ������������ ���������������� ������������
تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 175-197

فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد محمودی


تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مالی در بنگاه‌های کسب و کار

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 150-179

فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت الله طالب نیا؛ محمدرضا براتی