نویسنده = جمشید صالحی صدقیانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان بانکی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 9-36

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان خرازیان؛ مهدی بهرام‌زاده؛ کاظم حسن‌زاده؛ آرزو سهرابی


2. بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمانی بر بهره وری دانش در سازمان های رسانه ای (مطالعه موردی: معاونت رسانه های مجازی سازمان صدا و سیما)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 99-108

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی طاهری؛ امیر حاتمی


3. بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر صنعت حمل و نقل در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-36

جمشید صالحی صدقیانی؛ عباس علوی شاد؛ مریم اخوان خرازیان؛ یاسر سبحانی فرد