نویسنده = حمیدرضا کردلویی
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت صورت‌های مالی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 93-109

حمیدرضا کردلویی؛ وحید یوسفی


2. بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 45-61

حمیدرضا کردلویی؛ فائزه ذوالفقاری


3. بررسی رابطه سرمایه گذاری فیزیکی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 31-52

مونا فرج الهی؛ حمیدرضا کردلویی