نویسنده = اسداله کردنائیج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به مجتمع‌های تجاری

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 51-66

اسداله کردنائیج؛ حسین ممبینی؛ علیرضا بخشی زاده؛ مهدی جهانی