نویسنده = وحیدرضا میرابی
الگوی جانشین‌پروری برای بانک‌های ایران: یک مطالعه پدیدار شناسی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 449-466

ژیلا محمدی؛ داریوش غلام زاده؛ وحیدرضا میرابی؛ احمد ودادی


ارائه الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: بانک شهر

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 1-13

حمیدرضا عظیمی؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده


ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند ( مورد مطالعه بانک شهر)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 202-226

حمیدرضا کجوری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده


تدوین مدل توانمندسازهای راه اندازی موفق در شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق رویکرد زمینه‌ای

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 25-41

زهرا عاقل فدیهه؛ اسماعیل حسن پور؛ حمیدرضا میرابی؛ مهدی باقری


تبیین و الویت‌بندی فاکتورهای اثربخش تبلیغات با استفاده از سلسله مراتب فازی(FAHP)

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 127-145

سهیلا شمس الدینی؛ فرهاد حنیفی؛ وحیدرضا میرابی


هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی


تأثیر آمیزه بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 119-138

بهرام خیری؛ وحیدرضا میرابی؛ سید ایمان موسویان


بررسی تأثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 61-98

وحیدرضا میرابی؛ بهرام خیری؛ ساناز رضایی


خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش سازمان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 189-211

وحیدرضا میرابی؛ علی کبیر


رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 149-181

وحید رضا میرابی؛ مینا جمشیدی؛ پروین گودرزی؛ صامع یوسفی


الگویی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 131-151

وحیدرضا میرابی؛ ادوارد زادوریان


تحلیل نقش مؤلفه‌های کانال‌های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-18

حسین صفرزاده؛ وحیدرضا میرابی؛ رامین رضایی