نویسنده = �������������� �������� ������
طراحی و تبیین مدل رفتار خرید آنلاین محصولات تند مصرف با درگیری پایین با در نظرگرفتن عوامل شخصیتی مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

یونس رضائی؛ وحیدرضا میرابی؛ حمیدرضا کردلویی


طراحی مدل تبلیغات آنلاین با رویکرد بازاریابی مبتنی بر تصویر (مورد مطالعه: قطب‌های گردشگری ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

سمانه عطایی؛ سینا نعمتی زاده؛ وحیدرضا میرابی


ارائه الگوی بازاریابی گردشگری حلال در خاورمیانه (مطالعه موردی: جزیره کیش) با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

سیده فاطمه عبدالهی بهنمیری؛ وحیدرضا میرابی؛ علی نوروزی مبارکه


الگوی جانشین‌پروری برای بانک‌های ایران: یک مطالعه پدیدار شناسی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 449-466

ژیلا محمدی؛ داریوش غلام زاده؛ وحیدرضا میرابی؛ احمد ودادی


ارائه الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: بانک شهر

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 1-13

حمیدرضا عظیمی؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده


ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند ( مورد مطالعه بانک شهر)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 202-226

حمیدرضا کجوری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده


تدوین مدل توانمندسازهای راه اندازی موفق در شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق رویکرد زمینه‌ای

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 25-41

زهرا عاقل فدیهه؛ اسماعیل حسن پور؛ حمیدرضا میرابی؛ مهدی باقری


تبیین و الویت‌بندی فاکتورهای اثربخش تبلیغات با استفاده از سلسله مراتب فازی(FAHP)

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 127-145

سهیلا شمس الدینی؛ فرهاد حنیفی؛ وحیدرضا میرابی


هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 131-146

وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مریم شریعتی


تأثیر آمیزه بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 119-138

بهرام خیری؛ وحیدرضا میرابی؛ سید ایمان موسویان


بررسی تأثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 61-98

وحیدرضا میرابی؛ بهرام خیری؛ ساناز رضایی


خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش سازمان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 189-211

وحیدرضا میرابی؛ علی کبیر


رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 149-181

وحید رضا میرابی؛ مینا جمشیدی؛ پروین گودرزی؛ صامع یوسفی


الگویی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 131-151

وحیدرضا میرابی؛ ادوارد زادوریان


تحلیل نقش مؤلفه‌های کانال‌های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-18

حسین صفرزاده؛ وحیدرضا میرابی؛ رامین رضایی