نویسنده = �������������� �������� ������
رابطه مشارکت بین‌بخشی با رضایت مشتریان (دانشجویان) در دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دوره 9، شماره 34، تیر 1396، صفحه 87-99

محسن فتحی؛ نصرت اله شادنوش؛ احسانه نژادمحمد


تأثیر تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید در صنعت کالاهای تند‌گردش

دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 63-79

احسانه نژاد محمد نامقی؛ نصرت اله شادنوش؛ داریوش غفاری


مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: شهرداری منطقه 10)

دوره 7، شماره 27، مهر 1394، صفحه 9-26

نصرت اله شادنوش؛ فریده عظیمی؛ مصطفی توکلی؛ حق دوست کوریجانی کیانوش