نویسنده = �������������� ���� �������� ����������������
مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: شهرداری منطقه 10)

دوره 7، شماره 27، مهر 1394، صفحه 9-26

نصرت اله شادنوش؛ فریده عظیمی؛ مصطفی توکلی؛ حق دوست کوریجانی کیانوش