نویسنده = میر فیض فلاح شمس
تعداد مقالات: 5
1. مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید محصولات غذایی خارجی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 322-348

مریم ظریف ثاقب؛ سیدکامران نوربخش؛ میرفیض فلاح


4. نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 38-70

مهرزاد مینویی؛ میر فیض فلاح شمس؛ مرضیه صالحی؛ حجت الله کاویانی


5. ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 175-205

میرفیض فلاح شمس؛ محمدرضا امامی؛ نازنین هاشمی