نویسنده = میر فیض فلاح شمس
تعداد مقالات: 7
2. ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 291-313

علی اصغر عبدالرحیمیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ میرفیض فلاح


3. مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید محصولات غذایی خارجی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 322-348

مریم ظریف ثاقب؛ سیدکامران نوربخش؛ میرفیض فلاح


6. نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 38-70

مهرزاد مینویی؛ میر فیض فلاح شمس؛ مرضیه صالحی؛ حجت الله کاویانی


7. ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 175-205

میرفیض فلاح شمس؛ محمدرضا امامی؛ نازنین هاشمی