نویسنده = ���������� ������������
طراحی و روانسنجی ابزار تعیین عوامل خلق ارزش برای مشتریان بانکداری شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

علی اصغر فرهمند؛ میر فیض فلاح؛ غلامرضا زمردیان


بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 436-454

بهناز قدیمی؛ مهرزاد مینویی؛ غلامرضا زمردیان؛ میر فیض فلاح شمس


ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 291-313

علی اصغر عبدالرحیمیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ میرفیض فلاح


مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید محصولات غذایی خارجی

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 322-348

مریم ظریف ثاقب؛ سیدکامران نوربخش؛ میرفیض فلاح


نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 38-70

مهرزاد مینویی؛ میر فیض فلاح شمس؛ مرضیه صالحی؛ حجت الله کاویانی


ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 175-205

میرفیض فلاح شمس؛ محمدرضا امامی؛ نازنین هاشمی