نویسنده = محمدرضا حمیدی‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. تدوین و ارزیابی الگوهای کارآمد بخش‌بندی بازار صنعت پتروشیمی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 49-69

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ روح اله شریفی


2. تبیین کارایی و تحلیل بازده‌ها نسبت به مقیاس صنعت برق کشور

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 55-73

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مرجان شهاب‌الدینی